Viheralueet kodin lähellä parantavat lasten keskittymiskykyä - pidetään huolta Länsi-Turun lähiluonnosta!

  • Posted on: 15 November 2017
  • By: webmaster

Espanjassa on tehty useita vuosia kestänyt tutkimus, johon osallistui 1500 lasta Valencian ja Sabadellin kaupungeista. Lasten kotikulmien vihreyttä arvioitiin, ja he tekivät huomiokykyä mittaavia testejä neljä-, viisi- ja seitsemänvuotiaina. Tutkimus osoitti, että luonnonläheisemmissä naapurustoissa kasvaneet lapset tekivät vähemmän virheitä havaintotehtävässä. Heidän tarkkaavaisuutensa toimi siis valppaammin.  Tutkijat eliminoivat muiden mahdollisten tekijöiden, kuten äidin koulutuksen tai asuinalueen vaurauden vaikutuksen tuloksiin. 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia luonnonläheisen kasvaympäristön älyllisistä vaikutuksista lapsiin on saatu aiemminkin Espanjassa. Sama Isglobal-tutkimuslaitoksen ryhmä Barcelonasta raportoi pari vuotta sitten, että hieman vanhempien koululaisten asuinalueen vihreys oli yhteydessä parempaan työmuistiin ja tarkkaavaisuuteen. Nämä lapset olivat seitsemästä kymmeneen vuoden ikäisiä. 

Luonnosta vaikuttaa virtaavan lapsen mieleen jotain, joka tekee hyvää. Sille on tarjolla erilaisia selityksiä, muun muassa tarkkaavaisuuden elpymisteoria. Teorian mukaan luonnossa on pehmeästi lumoavia elementtejä, jotka eivät vaadi tahdonalaista keskittymistä. Tämä lepuuttaa huomiokykyä ja palauttaa sen voimat. 

Lapsille luonto myös tarjoaa suoraan rikkaan ympäristön, joka ruokkii erilaista kiinnostavaa ja kekseliäistä toimintaa. Se kutsuu myös liikkumaan, ja liikunta tukee tutkitusti tarkkaavaisuutta. 

Epäsuorasti luonto voi vaikuttaa lapsiin myös vanhempien kautta. Jos nämä ovat vähemmän stressaantuneita, lapsetkin hyötyvät. 

Espanjalaistutkimuksen julkaisi Environment Health Perspectives. 

 

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005424828.html?share=a4f652b83cfa12937de...

tp