Toiminta-ajatus

"Tavoitteena on edistää alueen vetovoimaisuutta ja luoda yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta eri asumismuotoja edustavien yhteisöjen kesken, valvoa asukkaiden etuja sekä myötävaikuttaa palvelujen ja asuinympäristön kehittämiseen."

 

Luonto, Liikunta & Länsikeskus

 

Vuoden 2009 aikana perustettiin ja käynnistettiin Turun länsiosan asukkaita yhdistävä asukasyhdistys. Seuran toiminta-alue kattaa seuraavat Turun läntiset asuinalueet/kaupunginosat: Mälikkälä (ml. Pläkkikaupunki, osa Kuninkojaa), Teräsrautela (ml. osa Nättinummea ja Länsinummea), Ruohonpää (ml. osa Suikkilaa), Pitkämäki (ml. Muhkuri, osa Suikkilaa), Vätti (ml. Hepokulta), Kähäri ja Pohjola. Alueella asuu n. 23 000 turkulaista ja ratapihan, Porin valtatien, Raision kuntarajan sekä Tampereen valtatien rajaama suuralue on asukasmäärältään Skanssi-Uittamon ohella kaupungin toiseksi väkirikkain hallintoalue keskustan jälkeen.

Länsi-Turun asukasyhdistys ry:n tavoitteena on edistää alueen vetovoimaisuutta ja luoda yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta eri asumismuotoja (kerrostaloasumisesta pientaloelämään) edustavien yhteisöjen kesken, valvoa asukkaiden etuja sekä myötävaikuttaa palvelujen ja asuinympäristön kehittämiseen. Asukkaiden mielestä Turkua ei voida kehittää nurkkakuntaisesti. Tiesuunnitelmat, palvelujen kehittäminen, viherväylien säilyttäminen ja kaavoitusratkaisut koskevat kaikkia asukkaita. Yhteistyö yli keinotekoisten rajojen on voimaa.

Länsi-Turun  muita tavoitteita on arkistoida aluetta koskevaa muistitietoa ja historiaa eri muodoissaan, tehdä yhteistyötä alueella sijaitsevien yhteisöjen ja yritysten kanssa, pitää yhteyttä kaupungin päättäjiin ja hallintoon esim. ottamalla kantaa alueen kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Haasteena on kansalaisaktiivisuuden kannustaminen kaikissa ikäryhmissä Turun parhaaksi.

Länsi-Turun yhteistyön tarpeen nostatti pinnalle Hepokullan puiston eli perinteiseltä  nimeltaan Kalmasvuoren käsittämätön rakentamissuunnitelma. Asiasta nousi laaja kansalaisliike mm. nettiadressin muodossa (http://www.adressit.com/pro-hepokullan-puisto) metsäpuiston säilyttämisen puolesta. Puisto ei kestä lisärakentamista. Uhka osaltaan korosti alueellisen asukasyhdistyksen tarvetta. Viisaus ei asu yhdessä päässä. Kansalaimielipide ja siinä esille tuodut yhteisen Turun elinympäristön hyvinvointia edistävät arkikäytännön ja tutkitun tiedon perustelut on otettu päättäjien taholla myönteisesti vastaan.

Jo etukäteen tiedettiin, että alueseuran ristiäisistä tulee haastava tulikoe. Nimen tuli kuvata aluetta ja olla laajasti hyväksyttävä, mielellään historiallinen ja yhteisyyttä korostava sekä erottautuva. Esillä oli alueen perinteisiä nimiä vaihtoehtoina kuten Teräsrautela ja Kuninkoja. Kuninkoja olisi kuvannut joen muodossa yhteistyötä yli rajojen ja perinnettä. Teräsrautela on alueen ikivanha keskus, joka on saanut väistyä nykyisen kauppakeskuksen tieltä. Molempien rajoituksena oli kuitenkin nykyisin liian suppea alueellinen mielikuva, joka olisi muiden alueiden kannalta ollut ehkä vaikeasti hyväksyttävissä yhteisiksi nimeksi. Niinpä päädyttiin neutraaliin Länsi-Turku asukasyhdistys  ry nimeen. Turkulaista huumorintajua lisäksi osoittaa se, että alue ei suinkaan ole Turun läntistä aluetta vaan pikemminkin pohjoista!
 

Turussa, 1.2.2010

Länsi-Turun asukasyhdistys ry hallitus