Länsi-Turun asukasyhdistys ry:n vuosikokous maanantaina 11.4. klo 18 Teräsrautelan koululla

  • Posted on: 1 April 2022
  • By: webmaster

Länsi-Turun asukasyhdistys ry

Vuosikokous, Teräsrautelan koulu, 11.4.2022 klo 18.00 -

 

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tileistä ja tilinpäätös sekä
kuullaan toiminnantarkastajan lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
8. Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta
9. Päätetään vuoden 2022 budjetista sekä jäsenmaksuista
10. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen