Asukasbudjetointi alkanut Turun alueilla ja ehdotusvaihe käynnissä 17.5. asti - ehdota ja vaikuta!

  • Posted on: 1 May 2020
  • By: webmaster

Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Siinä turkulaiset pääsevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämällä päättämään, miten miljoona euroa kaupungin budjetista käytetään. Ehdotusvaihe on käynnissä 1.4.–17.5.2020.

 

Asukasbudjetissa asukkaat nähdään omien asuinalueidensa asiantuntijoina. Siinä kuunnellaan turkulaisten näkemyksiä siitä, miten elinpiiriä, alueiden palveluja ja toimintaa voidaan edistää kaupunkilaisia hyödyttävällä tavalla.

Turku on jaettu suuralueisiin, joihin myös Asukasbudjetin rahanjako perustuu. Kahdeksalle suuralueelle on kullekin erikseen määritelty 100 000–150 000 euron summa, jonka puitteissa muutoksia voidaan yhdellä alueella toteuttaa.

Ehdotuksia voi nyt tehdä osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi 17.5.2020 saakka.

 

Ehdotusten tulee edistää turkulaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnin määritelmää voi kukin tulkita parhaaksi näkemällään tavalla. Asukasbudjetti.turku.fi-sivustolta löytyy tarkemmat kriteerit, jotka kannattaa huomioida ennen ehdotuksen kirjaamista.

– Asukasbudjetti-sivusto on helppokäyttöinen digitaalinen palvelu, jonne kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen. Sivustolla voi myös tarkastella muiden jättämiä ehdotuksia, kommentoida ja kannattaa niitä. Sieltä löytyy myös tietoa Asukasbudjetin vaiheista ja sen etenemisestä, kertoo sivuston vastaava, osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala.

Koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot näkyvät myös Asukasbudjetin toteutuksessa. Kokoontumisten kieltäminen ei kuitenkaan tarkoita loppua yhteisöllisyydelle tai asukkaiden kohtaamisille, vaan kaupunki tukee niitä edelleen. Vallitsevassa tilanteessa hyödynnetään internetin tuomia mahdollisuuksia.

 

Ehdotuksien kehittäminen toteutetaan virtuaalisesti

Alun perin asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden oli tarkoitus kokoontua samaan tilaan muokkaamaan ehdotuksista toteutuskelpoisia suunnitelmia. Nyt nämä kehittämistilaisuudet järjestetään kesäkuun aikana verkkotapaamisina.

Ne asukkaat, jotka jättävät kriteerit täyttävän ehdotuksen Asukasbudjetti-sivustolle, saavat kutsun sähköpostin kautta virtuaaliseen kehittämistilaisuuteen. Kutsussa on ohjeet tilaisuuteen liittymiseen. Kaupungin työntekijät vetävät tilaisuuksia ja asiantuntijat vastaavat kysymyksiin sekä ohjeistavat kustannuksien määrittelyssä, mutta itse kehittäminen tapahtuu asukkaiden taholta.

Tilaisuuksissa kehitetyt suunnitelmat etenevät syksyllä 2020 toteutettavaan äänestykseen. Kaikki 13 vuotta tämän vuoden aikana täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat äänestää.

Turun kaupunki toteuttaa äänestyksen voittaneet suunnitelmat vuoden 2021 aikana.

 

Lue tarkemmat tiedot Asukasbudjetista ja sen vaiheista sekä tee oma ehdotuksesi osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi